Startsida Umeå kommun

Föräldraskapsstöd

Cope

Cope, 3–12 år

Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. I kursen utgår vi från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i.

I en COPE-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Syftet med utbildningen är att

  • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
  • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • förbättra samspelet i din familj
  • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Kurser startar varje höst- och vårtermin.

Informationsfolder om Cope 3–12 år (pdf)

Cope, tonår

Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem. Kursen består av en grupp på ca 20 föräldrar samt 2 ledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor för att tillsammans träna olika strategier.

Familjeförskola

På familjeförskolan får du råd och stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans med andra föräldrar och deras barn pysslar, leker och pratar vi om saker som rör barn och föräldrar, relationer och samspel.

Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Ansök om familjeförskola via din kontakt på familjecentralen eller via socialtjänstens mottagningsenhet.

Läs mer om familjeförskolan (pdf)

Hälsa, lärande och trygghetsmöten, HLT

Barn 0-16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT består av arbetsgrupper, HLT team, med representanter från för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral/hälsocentral och Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (BHV).

Läs mer om HLT på Region Västerbottens webbplats

Stjärnan

Att få barn är en stor och livsavgörande händelse som kan kännas omvälvande. Som nybliven förälder kan det därför vara bra att få stöd i att tro mer på sig själv och sin föräldraförmåga. När du deltar i Stjärnan lär du känna andra föräldrar och får dela dina erfarenheter.

Läs mer om Stjärnan, föräldrastöd i grupp (pdf)

Kontakt

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Du kan vända dig till din hälsocentral eller till mottagningsenheten.

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Cope 3–12 år

Emma Eriksson
socialsekreterare
090-16 10 79 

Talent Hofling
socialsekreterare
090-16 48 23

cope@umea.se

Cope tonår

Lennart Andersson
individ- och familjesomsorg
lennart.andersson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-04

Sidans kortadress: www.umea.se/foraldraskapsstod