Startsida Umeå kommun

God man och förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du personer som på grund av exempelvis sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning behöver stöd. Det kan handla om allt från att hjälpa till med ekonomin, att deklarera eller kontakta myndigheter till att stötta den enskilde till en meningsfull och värdig tillvaro.

Gode mannen ska se till att den enskilde får den personliga vård och tillsyn han eller hon behöver och verka för den enskildes bästa. Uppdraget är till stor del administrativt och omfattningen kan variera mellan olika uppdrag.

Varje år redogör gode mannen för uppdraget och lämnar in en årsredovisning, en så kallad årsräkning.

Ordning och reda i förtroendeuppdraget

För att bli god man eller förvaltare krävs det att du är rättrådig och i övrigt är lämplig för uppdraget. Du bör också ha en god bild av hur samhället i stort fungerar.

Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag, ingen anställning. Du har rätt till ett årligt arvode för ditt uppdrag.

Kom på informationsträff eller gör intresseanmälan

En gång i månaden håller Överförmyndarenheten informationsträffar för den som är intresserad av att bli god man eller förvaltare. Då får du veta mer om uppdraget och har chans att ställa frågor. Anmäl dig till nästa informationsträff.

Överförmyndarenheten i Umeåregionen samordnar och rekryterar gode män och förvaltare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Kontakt

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

090-16 61 00, kundtjänst
overformyndarnamnden@umea.se

Telefontid

09.00–15.00, alla vardagar utom onsdagar.
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Gör intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för att bli god man eller förvaltare på www.umea.se/ledigajobb

Sidan har granskats 2019-02-12

Sidans kortadress: www.umea.se/godman

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.