Startsida Umeå kommun

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du och din familj finns där för en annan familj. Ni kanske avlastar genom att barnet/barnen bor hos er ett par dygn i månaden.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktfamilj till stöd i en besvärlig situation. Sedan är det socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.

Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till kontaktfamiljen till exempel en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Kontaktfamiljen har till uppgift att hjälpa den enskilde och dennes närmaste. Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag.

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter och är ett stöd för den berörda familjen. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilda familjen känner trygghet i kontakten samt att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt.

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer, men allmänt kan man säga att kontakt-familjen bör:

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem
  • att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj. Kontaktfamiljen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Kontaktfamiljen får under uppdraget stöd från socialsekreterare.

Är du intresserad av att blir kontaktfamilj?

Om du/ni är intresserad av att bli kontaktfamilj så fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er med mer information.

Mer information

Läs mer om hur det är att vara kontaktfamilj i broschyren
Frivilliga uppdrag (pdf 17,4 Mb)

Folder Kontakt- och stödfamilj (pdf)

Något att tänka på

Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Diskutera igenom var, när och hur ni ska träffas.

Om ni funderar på att bli kontaktfamilj, prata igenom i den egna familjen vad det innebär att bli kontaktfamilj, också med de egna barnen, och ta beslutet gemensamt.

Socialtjänstlagen (SoL)

Kontaktfamilj är ett stöd som regleras i socialtjänstlagen. Det är en vanlig insats som är frivillig.

En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-22

Sidans kortadress: www.umea.se/kontaktfamilj