Startsida Umeå kommun

Avlösning och ledsagning

Avlösning för barn och unga

Avlösersevice som sker i barnet/ungdomens hem, syftar till att anhöriga ska få avlastning för att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta sysslor utanför hemmet.
Läs mer om avlösning för barn och unga

Avlösning i hemmet för vuxna

Avlösning i hemmet är en stödinsats som kan ges om din anhörige eller närstående har ett omfattande omvårdnadsbehov. Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.
Läs mer om avlösning i hemmet för vuxna

Ledsagning för barn och unga

Med stöd av en ledsagare kan personer med funktionsnedsättning delta i samhällets gemenskap. Ledsagning ges med stöd av socialtjänstlagen, SoL eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade (LSS), och kallas även ledsagarservice.
Läs mer om ledsagning för barn och unga

Ledsagning för vuxna

Ledsagning innebär att du får hjälp att utföra någon form av fritidsaktivitet utanför hemmet.
Läs mer om ledsagning för vuxna

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus