Startsida Umeå kommun

Avlösning i hemmet för barn och unga

Avlösning som sker i barnet/ungdomens hem, syftar till att anhöriga ska få avlastning för att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning stöds utifrån lagen om stöd och service, LSS.

Behovet hos den enskilde barnet/ungdomen matchas ihop med en avlösare som på bästa sätt ska ge det stöd som beviljats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus