Startsida Umeå kommun

Boende enligt LSS

Enlig lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan bostad med särskild service eller särskild bostad beviljas.

I menyn hittar du mer information om Umeå kommuns olika boenden riktade till barn och unga samt vuxna.