Startsida Umeå kommun

Stöd på arbetet

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar dig och dina förutsättningar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för detta stöd.

Stöd från Arbetsförmedlingen (www.arbetsformedlingen.se)

Stöd från Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus