Startsida Umeå kommun

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats för att möjliggöra avkoppling och miljöombyte för personer med funktionsnedsättning och samtidigt ge anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbett.

Korttidsvistelse beviljas både för barn, ungdomar och vuxna i olika former.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus