Startsida Umeå kommun

Assistansersättning

En person som behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring kan beviljas assistansersättning som regleras i Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Försäkringskassan ansvarar för assistansersättningen och du kan vända dig dit för att ansöka. Du kan också lämna din ansökan till kommunens LSS-handläggare.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus