Startsida Umeå kommun
Flicka som ler och umgås med sina vänner

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning kan innebära svårigheter med att ta hand om sig själv eller att delta i aktiviteter. För att underlätta vardagen för den med psykisk funktionsnedsättning finns olika typer av stöd. Stödet kan exempelvis vara personligt stöd eller daglig sysselsättning.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus