Startsida Umeå kommun

Arbetsrehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering med tillgång till individuell handledning. Verksamheten vänder sig till arbetslösa och långtidssjukskrivna, främst med personer mellan 25 och 64 år. Verksamheten utformas på ett sätt som stärker personlig utveckling och självkänsla. Man har också rehabiliteringsprogram för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kontakt

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
Tegelbruksvägen 7
907 42 Umeå
090-16 49 00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus