Startsida Umeå kommun

Boendestöd i hemmet

Stöd kan beviljas till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre, och som behöver stöd i sin vardag. Vår uppgift är att hjälpa och stödja på vägen, oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser.

När man beviljats stöd i hemmet utformas stödet mellan de utsedda kontaktpersonerna och personen som ansökt. Stödet ska bygga på en gemensam planering där den enskilde har möjlighet att utse sitt nätverk själv, och med täta uppföljningar.

För att få hjälp i hemmet beviljas man insatser via SoL, Socialtjänstlagen.

Ansökan

Kontakata socialtjänstens mottagningsenhet för att ansöka om boendestöd.

Kontakt

Marie Thomas
biträdande verksamhetschef
090-16 36 14
marie.thomas@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus