Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet i offentlig miljö

I offentlig miljö och allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hindren består både av svårigheter för rörelsehindrade när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt. Men även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar.

Samhället är alla invånares gemensamma mötesplats. Det är här vi går i skolan, arbetar och ägnar oss åt våra fritidsintressen. Samhället är vårt gemensamma ansvar. Hur tillgängligt ett samhälle är avgörs helt av hur och vilka möjligheter vi som invånare har att utöva våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Användbart är ett samhälle som inte ställer upp hinder och där alla kan delta på sina villkor.

Tillgänglighet och demokrati

  • Tillgänglighet är en demokratifråga
  • Tillgänglighet måste alltid utgöra första valet
  • Kostnader uppstår där man inte har beaktat tillgängligheten från början
  • Grundprincip är ansvars- och finansieringsprincipen
  • Kostnader för tillgänglighet ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.