Startsida Umeå kommun

Design för alla

Offentlig toalett på rastplats
Offentliga och tillgänglighetsanpassade toaletter.
En fortsättning på begreppen tillgänglighet och användbarhet är begreppet design för alla. Detta innebär att produkter, tjänster och miljöer ska utformas så att de kan användas av så många som möjligt.
 
Design för alla kan ses som en vägledande princip som innebär att man vid all planering och formgivning av produkter, byggnader, miljöer och IT-tjänster tar hänsyn till tillgänglighet och användbarhet för alla människor, så långt det över huvud taget är möjligt.
 
Begreppet lanseras i och med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Regeringen har dessutom fastslagit att konceptet design för alla skall genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design.
 
Design för alla har under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet inom till exempel arkitektur och formgivning.
 
Ett exempel på design för alla är automatiska dörröppnare. Andra exempel på föremål vi idag tar för givet, som från början var avsedda som handikapphjälpmedel är: engreppsblandare, telefon och skrivmaskin m.m.
 
I många situationer har människor glädje av automatiska dörröppnare, exempelvis småbarnsföräldern som kommer med barnvagnen, personen som just storhandlat eller den som just kommit tillbaka från en resa och har mycket bagage.
 
Automatiska dörröppnare är nödvändigt för många människor som är rullstolsburna, använder rollator eller käpp eller är muskelsvaga.
 
Källa: Bl.a. Handikappombudsmannen