Startsida Umeå kommun

Tillgänglig byggd miljö

Bild på trappor

Principerna för detta är:

  • att alla människor kan använda miljön på lika villkor och utan risk för hälsa eller säkerhet.
  • att det ska vara lätt att röra sig och orientera sig både inom- och utomhus.
  • att det ska vara möjligt att självständigt ta sig fram t.ex. med rollator.
  • att personer med nedsatt hörsel/syn ska kunna delta i olika aktiviteter.
  • att det inte finns växter/material som kan vara till problem för allergiker och astmatiker.
Läs mer
Tillgängliga fastigheter - Umeå utan hinder

Boverkets information om tillgänglig byggd miljö