Startsida Umeå kommun

Daglig verksamhet

Du som är i yrkesverksam ålder, inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte utbildar dig kan få insatsen daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som efter hjärnskada i vuxen ålder fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. De personer som har rätt till insatsen daglig verksamhet omfattas av personkrets ett och två.

Läs mer om personkrets

Habiliteringsersättning

Daglig verksamhet är en insats som ska ge en meningsfull sysselsättning. Den kan för en del vara upplagd så att det leder till en möjlighet att söka ett lönearbete längre fram. Du som deltar i daglig verksamhet i Umeå kommun får en habiliteringsersättning. Idag får du 23 kr/dag om du vistas på din dagliga verksamhet upp till 4 timmar, vistas du över 4 timmar får du 46 kr/dag.

Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde till att delta i daglig verksamhet men är inget arbete och därmed genererar ingen lön.

Läs mer och ansök om insatsen daglig verksamhet

Mer frågor och svar om daglig verksamhet finns på Socialstyrelsens webbplats

Försörjning

Om du söker daglig verksamhet så kan det vara bra att du funderar över din försörjning eftersom insatsen dagliga verksamhet inte ger dig någon lön. Om du frågor kring aktivitetsersättning/sjukersättning så kontakta Försäkringskassan för att få svar på dina frågor.

Läs mer om aktivitetsersättning och sjukersättning på Försäkringskassans webbplats

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Läs mer om försörjningsstöd

Arbete

Har du funderingar kring att söka arbete eller har du funderingar kring din arbetsförmåga? Kontakta Arbetsförmedlingen så guidar de dig i de frågor du har gällande arbete.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Viva arbetsmarknad handlägger och ansvarar för arbetsmarknads­program i Umeå kommun.

Läs mer om Viva arbetsmarknad

Undersidor