Startsida Umeå kommun

Daglig verksamhet

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. Daglig verksamhet är en av de insatser du kan
söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig
för att ta del av insatsen. De dagliga verksamheterna har varierande inriktning
och vilken verksamhet det blir beror på dina egna önskemål och behov av
insatser.

Fem olika inriktningar

Inom alla inriktningar tränas förmågor för att klara arbetslivets basala krav
och bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar.

 1. Personer som har behov av struktur och rutiner för att vardagen ska fungera samt har stort behov av nära personalstöd. Den dagliga verksamheten kan innehålla gruppaktiviteter, arbetsuppgifter, sinnesupplevelser.
  Riktar sig till personer med autism, PWS.
 2. Personer som har behov av till exempel sinnesupplevelser, rörelse och drama.
  Riktar sig till personer på tidig utvecklingsnivå.
 3. Exempel på aktiviteter kan vara skapande, caféverksamhet, media och legoarbeten.
  Riktar sig till personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.
 4. Individuellt extern placering. Personerna har kontakt med en arbetskonsulent från daglig verksamhet men har en handledare från arbetsplatsen som personens närmaste stöd.
 5. Personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  Läs mer om Aros sysselsättning

Så här ansöker du

För att kunna delta i en daglig verksamhet behöver du ansöka om insatsen och få den utredd hos kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål och förutsättningar. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut. Om du får bifall har du möjlighet att delta i någon av verksamheterna som erbjuds utifrån dina behov.

Ansök om stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Vem riktar sig daglig verksamhet till?

Personer som tillhör personkrets ett och två i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade kan ha insatsen.

Personkrets ett innebär:
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets två innebär:
Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med beslut enligt socialtjänstlagen kan också ha daglig verksamhet i vissa fall.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.