Startsida Umeå kommun

Mellansteget - ett förberedande år inför arbete och vuxenliv

Många ungdomar som lämnar särskolan kan med rätt stöd beredas plats på den reguljära arbetsmarknaden. Vissa kan behöva en längre riktad insats där man får tid att mogna och där man får hjälp för att hitta rätt antingen till den öppna arbetsmarknaden (med eller utan samhällets stöd) eller till daglig verksamhet. Mellansteget är en utbildning på  ett år då den unge får stöd och tid för sin utveckling.

Vilka kan söka Mellansteget?

Mellansteget riktar sig i första hand till ungdomar mellan 19 och 29 år, bosatta i Umeåregionen, som avslutat gymnasiesärskolans nationella program, nuvarande eller tidigare år. I andra hand kan ungdomar bedömda för särskola, som provat annan aktivitet, vara aktuella för Mellansteget. Gemensamt är att det ska finnas ett behov av Mellanstegets insatser och en närhet till den öppna arbetsmarknaden.

Efter Mellansteget?

Efter avslutad utbildning i Mellansteget är målet att deltagarna ska vara stärkta och medvetna om sina förutsättningar/begränsningar, ha en realistisk självbild, ökad självkänsla, kunskaper om rättigheter/skyldigheter i samhället samt myndigheternas roller.

Deltagarna får även ett skriftligt och muntligt omdöme som ligger till grund för en framtidsplanering tillsammans med anvisande myndighet, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten.

Genomförande

Mellansteget kombinerar teori med praktik. Vid tre tillfällen går deltagarna ut på praktik, däremellan är det teoriperioder i olika omfattning.

Nya grupper startar varje höst.

Samarbetspartners

Ungdomstorget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasie- och vuxenutbildningen, socialtjänsten och Samordningsförbundet Umeåregionen.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Mellansteget sker via Ungdomstorgets introdagar.

Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter

Anna Eriksson
anna.eriksson@umea.se
070-611 11 18

Karolina Peterson
karolina.peterson@umea.se
070-699 11 95

Besöksadress:
Sveagatan 8
901 84 Umeå

Information

Intresserad av att börja Mellansteget till hösten? För mer information kontakta Mellansteget eller ungdomstorget.nu

Sidan har granskats 2019-02-13

Sidans kortadress: www.umea.se/mellansteget