Startsida Umeå kommun

Avlösning i hemmet

Syftet med avlösning är att underlätta för dig som vårdar en närstående i hemmet.  Med avlösning får du möjlighet till vila, rekreation och sociala aktiviteter.

Biståndsprövad avlösning

Biståndsprövad avlösning innebär att man ansöker om avlösning hos kommunen. En biståndshandläggare utreder vilket hjälpbehov den du vårdar har och vilken avlösning du som anhörig har behov av. Handläggaren beslutar sedan om du är berättigad till avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.

Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.  Du får själv bestämma om den ska ombesörjas av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen godkänt, så kallade hemtjänstutförare.

En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa.

Läs mer om hemtjänst och de olika hemtjänstutförarna

Flexibel avlösning utan biståndsprövning

Du som vårdar en närstående kan få avgiftsfri avlösning. Du kan få upp till 25 timmar per månad utan utredning och biståndsbeslut. Stödet riktar sig till dig som inte kan lämna din närstående ensam mer än en kort stund. Avlösningen kan vara ett komplement till andra insatser.

Du måste bo tillsammans med din närstående.

Kontakt
Biståndsprövad avlösning:
Ansök om äldreomsorg
Ansök om handikappomsorg

Flexibel avlösning:
Lena Tannfors
konsulent
090 — 161779
lena.tannfors@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.