Startsida Umeå kommun

Ledsagning för barn och unga

Med stöd av en ledsagare kan personer med funktionsnedsättning ta del av samhällslivet.

Ledsagning ges med stöd av socialtjänstlagen, SoL eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade (LSS), och kallas även ledsagarservice.

Stödet kan ha betydelse för barn/ungdomar och deras möjlighet till personlig utveckling. Ledsagaren är en person som ska finnas till hands för barnet/ungdomen som beviljas insatsen.

Ledsagning för barn och unga kan vara fritidsaktiviteter så som biobesök, idrottsaktiviteter eller andra regelbundna aktiviteter.

Syftet med ledsagareservice är att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällets gemenskap.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.