Startsida Umeå kommun

Boende enligt LSS

Enlig lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan bostad med särskild service eller särskild bostad beviljas.

I menyn hittar du mer information om Umeå kommuns olika boenden riktade till barn och unga samt vuxna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.