Startsida Umeå kommun

Personlig assistent

Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. Du måste vara under 65 år för att få personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personliga assistenter. Detta stöd regleras i lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9§). Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan eller kommunen. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.

Den assistentberättigade beslutar själv vem som ska utföra assistansen. Umeå kommun är en av flera assistansutförare.

Utförare av assistans

Du kan få din assistans utförd av kommunen. Ett annat alternativ är att du anlitar en privat utförare eller att du själv är arbetsgivare för dina assistenter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus