Startsida Umeå kommun

Aros Sysselsättning

På Aros erbjuds du sysselsättning inom olika områden med varierande arbetsuppgifter i en anpassad miljö. Aros söker samarbete med företag och föreningar. Därför bedrivs vår sysselsättning på olika platser i Umeå. Vi strävar efter att möta dina behov på bästa sätt utifrån dina förutsättningar.

Verksamheten ger dig möjlighet till gemenskap, delaktighet, sysselsättning och struktur i vardagen. Du som kommer till oss skall känna dig viktig och behövd.

Vi arbetar utifrån en metod som heter Supported Training, där vi tillsammans med dig sätter upp mål för din sysselsättning. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån dina styrkor och färdigheter. Detta för att ge dig bästa förutsättningar till att träna på arbetslivets grundläggande krav.

För att delta i sysselsättningen på Aros ska du

  • vara motiverad
  • boka in och komma på ett studiebesök
  • ha neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ansöka om sysselsättning via LSS, eller ha en psykisk funktionsnedsättning och söka sysselsättning direkt via Aros
  • ha en kontaktperson
  • inte ha ett pågående missbruk.
Kontakt

Aros
Glimmervägen 7
907 40 Umeå
090-16 48 35
aros@umea.se


Anna-Maria Lundström
enhetschef
090-16 45 30
anna-maria.lundstrom@umea.se

Kontakta oss gärna om ni tror att ni har ett uppdrag till oss.

Informationsblad

Sidan har granskats 2019-03-14

Sidans kortadress: www.umea.se/aros