Startsida Umeå kommun

Tolkhjälp

Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Meddela din handläggare att du har behov av tolk.

Personer med hörselnedsättning, dövhet och/eller dövblindhet han få tolk via landstingets tolkcentral.

För mer information om Tolkcentralen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.