Startsida Umeå kommun

Sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess

Du skyddas av offentlighets- och sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Behandling av personuppgifter

Socialtjänsten använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser, inkomstuppgifter samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa. Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.