Startsida Umeå kommun

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i ditt hem. Om du är i behov av läkare, kontakta din hälsocentral.

Kommunen och regionen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare.

Region Västerbotten ansvarar för hälsocentralerna som är en del av primärvården. Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker hemma hos dig.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt hjälp när du kommer hem från sjukhuset.

Mer information

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin? Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.

Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivare

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus