Startsida Umeå kommun

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i ditt hem.
Om du är i behov av läkare, kontakta din hälsocentral.

Kommunen och landstinget har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare.

Landstinget ansvarar för hälsocentralerna som är en del av primärvården. Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker hemma hos dig.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt hjälp när du kommer hem från sjukhuset.

Mer information

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin? Kontakta din läkare och fråga om en digital medicingivare skulle passa dig.

Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos läkemedelsrobot

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.