Startsida Umeå kommun

Information om coronavirus

Using a cellphone? Scroll down for information in English/other languages.

Här är bekräftad information och frågor/svar om coronavirus och sjukdomen covid-19. Råd och restriktioner kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå kommun och andra myndigheter. Informationen uppdateras efterhand.

Umeå kommun och andra aktörer arbetar tillsammans för att hantera pandemin, bromsa smittspridning i Västerbotten och minska påverkan på samhället.

Allmän smittspridning

Det råder allmän smittspridning i Västerbotten och du kan utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Följ råd från myndigheter

Tillsammans kan vi bromsa spridning av coronavirus! Följ råd och restriktioner från myndigheter. Håll ut, håll avstånd och håll kontakt på andra sätt.

Tillhör du en riskgrupp?

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarliga symtom vid smitta.

Beskrivning av riskgrupper (www.krisinformation.se)

Skydda äldre personer

Du som är över 70 år:

 • Begränsa nära fysiska kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor, till exempel affärer eller bussar.
 • Håll kontakt med anhöriga och vänner via telefon eller dator.
 • Promenera gärna och vistas utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden.
 • Läs mer om hjälp och stöd

Du som är anhörig till personer över 70 år:

 • Undvik att besöka äldre anhöriga och vänner.
 • Besök helst inte äldreboenden och sjukhus.
 • Ta kontakt, kolla läget och fråga om du kan erbjuda hjälp, till exempel att handla eller hämta medicin.

Hämta receptbelagd medicin åt andra (www.ehalsomyndigheten.se)

Var källkritisk

 • Agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att bedöma information (www.msb.se)

Har du frågor?

1177 Vårdguiden och 113 13 (informationsnummer) svarar på frågor.

 • Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser:

Information från myndigheter (www.krisinformation.se)

Information från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguiden (www.1177.se)

Information från UD om resor (www.regeringen.se)

Information till företag/leverantörer

Smittskydd och trängsel på matställen

Stöd via telefon för att hantera stress och oro (www.rodakorset.se)

Stöd, råd och tips för psykisk hälsa vid kris (www.uppdragpsykiskhalsa.se)

Information för barn (www.1177.se)

Fler råd och mer information finns bland frågor och svar.

Nyheter

Nyheter/beslut från Umeå kommun/andra myndigheter:

Tvätta händer

Tvätta händerna ofta så bidrar du till att hindra smittspridning.

Tillgänglighetsanpassad information

Information från krisinformation.se och Myndigheten för delaktighet:

Svenska, lättläst

Teckenspråk

Tillgänglighetsanpassad information

Undersidor

Sidan har granskats 2020-09-30

Sidans kortadress: www.umea.se/coronavirus