Startsida Umeå kommun

Aktuellt läge inom socialtjänsten

Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialtjänstens verksamheter. Med antal brukare menas antalet personer med bekräftad smitta som just nu är smittbärare. Tabellen uppdateras måndagar och torsdagar.

28 september (uppdaterad klockan 09:09)

Verksamhet

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet


Totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020

Äldreomsorg:Särskilda boenden

0

14

Ordinärt boende, kommunal regi

0

3

Funktionshindersomsorg:Särskilda boenden

0

4

Ordinärt boende

0

5

Individ- och familjeomsorg

0

0

Nuläge

Läget upplevs som stabilt inom samtliga verksamheter. Tillgången på skyddsutrustning är god. Sjukfrånvaron fortsätter att var förhöjd i förhållande till tidigare år, men är under kontroll.

Tabellförklaring

Äldreomsorg

I särskilda boenden ingår vård- och omsorgsboenden samt korttidsboenden.
Totalt 1 036 platser som oftast är fullbelagda. I Umeå kommun finns 18 vård- och omsorgsboenden 

I ordinärt boende ingår hemtjänst i kommunens regi samt hemsjukvård.
2 079 personer över 65 år hade bevilljad hemtjänst i mars 2020. Varav 994 personer med Din kommunala hemtjänst som utförare och 1 123 personer med extern utförare av hemtjänst. I Umeå kommun finns 17 godkända externa hemtjänstutförare.

Funktionshindersomsorg

I särskilda boenden ingår gruppboenden samt servicebostäder.
Cirka 480 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

I ordinärt boende ingår personlig assistans, boendestöd samt korttidsboende.
Cirka 1 000 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Individ- och familjeomsorg

I individ- och familjeomsorg ingår ensamkommande barn samt boende inom öppenvård.
Cirka 60 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus