Startsida Umeå kommun

Antal personer med bekräftad covid -19

Här hittar du information om smittläget i socialtjänstens verksamheter över tid. Med antal brukare menas antalet personer med bekräftad smitta som vid angiven tidpunkt var smittbärare.

16 juli (uppdaterad klockan 09.30)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

13 juli (uppdaterad klockan 09.16)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

9 juli (uppdaterad klockan 09.29)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

6 juli (uppdaterad klockan 09.56)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

2 juli (uppdaterad kl. 09:20)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

29 juni (uppdaterad kl. 09:19)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

25 juni (uppdaterad kl. 09:38)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

22 juni (uppdaterad kl. 11:23)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

18 juni (uppdaterad kl. 09:30)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

15 juni (uppdaterad kl. 09:22)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0

11 juni (uppdaterad kl. 09:40)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0


8 juni (uppdaterad kl. 09:20)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0


4 juni (uppdaterad kl. 09:10)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

0

Ordinärt boende

3

Individ- och familjeomsorg

0

1 juni (uppdaterad kl. 09:26)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

4

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

1

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0


28 maj

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 per verksamhet.

Verksamhet

Antal brukare

Äldreomsorg:


Särskilda boenden

5

Ordinärt boende, kommunal regi

0

Ordinärt boende, externa utförare

0

Funktionshindersomsorg:


Särskilda boenden

2

Ordinärt boende

0

Individ- och familjeomsorg

0


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus