Startsida Umeå kommun

Kontaktpersoner för media

Äldreomsorg

Kontaktpersoner vid frågor angående äldreomsorgsförvaltningens verksamheter.

Verksamhet

Kontaktperson

Vård- och omsorgsboende, korttidsboende

Malin Sundbom
verksamhetschef

070-650 69 97
anneli.sjoberg@umea.se

Din kommunala hemtjänst

Nils Enwald
tf. äldreomsorgsdirektör
070-330 47 63
nils.enwald@umea.se

Hälso- och sjukvårdsverksamheten

Björn Hammar
verksamhetschef
070-585 35 81
bjorn.hammar@umea.se

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Ann-Gerd Töyrä
MAS
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Frågor om läkarbedömningar

Region Västerbotten

Frågor om antal avlidna

Region Västerbotten

Hjälp att få kontakt med rätt person inför intervju

Ann Vidmark
kommunikatör
072-235 63 35
ann.vidmark@umea.se


Funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg

Kontaktpersoner vid frågor angående stöd- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Verksamhet

Kontaktperson

Funktionshinderomsorg

Malin Björkman
verksamhetschef
070-510 13 17
malin.bjorkman.2@umea.se

Hälso- och sjukvård inom funktionshinderomsorg

Monica Smedman
bitr. verksamhetschef funktionshinderomsorg
070-622 06 11
monica.smedman@umea.se

Individ- och familjeomsorg

Monica Wahlström
verksamhetschef
070-592 71 94
monica.wahlstrom@umea.se

Hälso- och sjukvård

Ann-Gerd Töyrä
MAS
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Förvaltningsövergripande

Monica Wahlström
t.f. socialdirektör
070-592 71 94
monica.wahlstrom@umea.se

Läkarbedömningar

Region Västerbotten

Antal avlidna

Region Västerbotten

Hjälp att få kontakt med rätt person för intervju

Ann Vidmark
kommunikatör
072-235 63 35
ann.vidmark@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus