Startsida Umeå kommun

Frågor och svar

Här är frågor och svar om coronavirus. Frågor och svar kompletteras och uppdateras efter hand och samlas på sidan i olika avsnitt. Svar är i många fall allmänna/länkar till information från andra myndigheter och i andra fall särskilda för Umeå kommun.

Allmänt

Skydda dig och andra från smittspridning
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser:

Information från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguiden (www.1177.se)

Information från myndigheter (www.krisinformation.se)

Information från UD om resor (www.regeringen.se)

Information för företag

Det kan vara hög belastning på 113 13 och 1177 Vårdguiden och väntetiden kan vara lång. Om du har möjlighet, sök i första hand information på webben och undvik att ringa.

Region Västerbotten:

Läs på 1177 Vårdguiden

Självskattningstest för coronavirus

Du som har symtom kan testa om du kan ta hand om dem själv eller om du behöver söka vård.

Ja, testa dig om du har symtom, även lindriga.
Hur testar jag mig för covid-19?

Undvik trängsel på restauranger, krogar, kaféer och barer
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns rutiner som gör risken för smittspridning så liten som möjligt.

När Miljö-och hälsoskydd får in klagomål om trängsel på restauranger, kaféer med mera utreds det- Sedan meddelar vi smittskyddsenheten, Region Västerbotten. Smittskyddsläkaren på Region Västerbotten kan i samråd med Umeå kommun fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se om du har klagomål på att en verksamhet inte efterlever råden från Folkhälsomyndigheten.

Det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, enligt regeringens beslut.

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (www.regeringen.se)

Coronavirus – det här gäller (www.forsakringskassan.se)

Information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Umeå kommun ser till att skyddsutrustning kan användas där den behövs. Vi arbetar också aktivt och i samarbete med andra aktörer för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning även fortsättningsvis.

Ja, men dela bara bekräftad information, till exempel från myndigheter. Var källkritisk och dela inte osäker information som du inte vet är korrekt. Då hjälper du till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) har nationellt ansvar för smittskyddsfrågor. Umeå kommun och andra aktörer i Västerbotten följer händelseutvecklingen, tar ansvar och samverkar för att hantera läget och minska påverkan på samhället.

Utbildning och barnomsorg

 • Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska barn ska vistas i förskolan.
 • Om ditt barn har varit på resa och kommer tillbaka från annat land, meddela rektor.
 • Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas.
 • Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.


Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid negativt provsvar

Återgång till förskola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Mer information på 1177 Västerbotten

Folkhälsomyndighetens vägledning om testning av barn

 • Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska elever ska vistas i grundskolan.
 • Om ditt barn har varit på resa och kommer tillbaka från annat land, meddela rektor.
 • För barn som är sex till 12 år med milda symtom införs egenprovtagning successivt i länet. Provtagningen går till på samma sätt som för vuxna och tonåringar men utförs med hjälp av vårdpersonal.
 • Tonåringar kan provtas genom egenprovtagning.


Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

1177 Västerbotten om egenprovtagning

1177 Västerbotten om att lämna prov för Covid-19

Mer information om Covid-19 på 1177 Västerbotten

Folkhälsomyndighetens vägledning om testning av barn

 • Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska/symtomfria gymnasieelever ska vistas i skolan om man inte bor tillsammans med någon som har covid-19. Då finns förhållningsregler från sjukvården om att stanna hemma. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

 • Om du varit på resa och kommer tillbaka från annat land, meddela rektor.
 • Elever med symtom rekommenderas provtagning. Om dina symtom inte försvinner på 24 timmar be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod. Det erbjuds även dig som är skriven i ett annat län.


Om inget prov tagits

Du behöver stanna hemma så länge du har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när ditt allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Du behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

1177 Västerbotten om egenprovtagning

1177 Västerbotten om att lämna prov för Covid-19

Mer information om Covid-19 på 1177 Västerbotten

Folkhälsomyndighetens vägledning om testning av barn

Gymnasieelever och studerande på vuxenutbilningen, som bor tillsammans med någon som har covid-19, kommer att behöva studera på distans under en begränsad tid. I en situation där eleven har fått förhållningsregler av läkare kan hen i de flesta fall följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning, och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuellt. Ta kontakt med din mentor.

Måltidsservice följer skärpta krav från Folkhälsomyndigheten som gäller restaurangmiljöer och informerar dem som i huvudsak vistas i skolrestaurangerna, det vill säga elever, skolpersonal, måltidspersonal och lokalvårdare. Alla uppmanas att bland annat tvätta händer före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.

Måltidsservice kommer inte att kunna portionera ut mat till elever/barn. Istället minskar vi mängden mat i bufféer, minskar sallads- och grönsaksalternativen och flyttar dem till serveringslinjen, byter serveringsverktyg ofta, torkar av kontaktytor regelbundet med ytdesinfektion med mera.

Måltidsservice minskar utbudet av lunch/mellanmålsalternativ från två till ett alternativ. Även maträtter påverkas: Vegetariska rätter kan serveras flera dagar i veckan och maträtter återkommer oftare i menyn. Specialkost och vegetarisk kost kommer att fortsätta erbjudas till dem som enbart äter sådan kost.

Umeå kommuns gymnasieelever som delvis kommer att få undervisning på distans erbjuds att hämta skollunch från ett urval av kommunens skolrestauranger fram till vecka 44.

Plats i förskolan ska tas i bruk och börja nyttjas från den 1 september 2020. Undantag kan ske för barn eller vårdnadshavare som är i riskgrupp. Gör en individuell ansökan till rektor som beslutar.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att så länge barn och elever inte har några symtom kan de gå till förskola, grundskola eller gymnasiesärskola. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Om du själv är sjuk men ditt barn är friskt bör någon annan lämna på förskolan. Det är viktigt att inte smitta andra.

Be inte personalen i förskolan eller skolan att göra en sjukvårdsbedömning av din familjs situation, kontakta 1177 Vårdguiden om du är osäker.

Råd från 1177 Vårdguiden

Råd från Folkhälsomyndigheten

Nej, nya barn ska börja det datum man har fått plats och därefter nyttja platsen. Undantag beslutas av rektor efter individuell ansökan för barn eller vårdnadshavare i riskgrupp.

Vid permittering behåller barnet sin vanliga heltidplacering i förskolan. Rektor beslutar om vistelsetid i samråd med vårdnadshavaren.

Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska barn kan vistas i förskolan.

Umeå kommun har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Umeå kommun följer svenska nationella myndigheters rekommendationer och beslut som tas utifrån händelseutvecklingen av covid-19 i Sverige.

Skolorna omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer och ska så långt som möjligt bedriva den undervisning som eleverna har rätt till. Det innebär som tidigare att simundervisning erbjuds och sker vid specifika tider i badhus och i omklädningsrum vigda för eleverna. Skolorna vidtar försiktighetsåtgärder och organiserar och planerar för att undvika ansamlingar av elever i såväl omklädningsrum, på raster, vid aktiviteter och måltider.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du ska skydda dig själv och andra mot smitta.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Om ett barn, en elev eller personal insjuknar under dagen i förskolan/skolan så ska den personen gå hem så snart som möjligt. Gäller det ett barn eller elev tar personalen kontakt med vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Det är svårt att på symtom avgöra om sjukdom är influensa, covid-19 eller annan luftvägsinfektion men rektor informerar pedagoger, vårdnadshavare och övrig personal om det går luftvägsinfektioner i förskolan eller skolan och påminner om vikten av att stanna hemma om man har mindre symtom eller är sjuk. Friska barn och elever kan gå i skolan som vanligt.

Om smittan är konstaterad via provtagning i sjukvården har behandlande läkare, enligt Smittskyddslagen, en skyldighet att påbörja smittspårning. Förskolan eller skolan genomför inte på egen hand någon smittspårning. Rektor informerar vid bekräftad smitta i verksamheten utifrån beslut/direktiv från smittspårare vid Smittskyddsenheten. Rektor informerar inte kring enskilda individer utifrån sekretessynpunkt. Umeå kommun följer de svenska myndigheternas rekommendationer och beslut som fattas och det finns en beredskap att hantera om personalen inte kan arbeta och verksamheten behöver flyttas eller stängas.

Elever som är sjuka ska stanna hemma från skolan. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning vid återkomsten.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Regler för smittbärarpenning och ersättning för vab
(www.forsakringskassan.se)

Det kan vara svårt att bedöma om du ska stanna hemma när du har haft långvariga besvär i luftvägarna som till exempel hosta.

Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

1177 Västerbotten

1177 Västerbotten om egenprovtagning

På grund av det läge som råder har utbildningsdirektör fattat beslut att förändra praoverksamheten för elever i grundskolan lå 2020/21. Verksamheter, organisationer och företag kommer även fortsättningsvis, under hösten 2020, ta till försiktighetsåtgärder kring besök på grund av smittspridning av covid-19 och befinner sig i omställning på grund av konsekvenserna av pandemin.

Det innebär att istället för prao kommer skolorna genomföra alternativ praoverksamhet under i första hand hösten 2020.

Utbildningsmöjligheter kopplas på och aktiviteterna syftar till att vidga perspektiv och kunskap kring yrken och vilka utbildningar som finns. Upplägget syftar till att skapa en röd tråd genom praoveckan tillsammans med pedagoger i olika ämnen.

Praoperiod för åk 8 kommer att ske höstterminen 2020 och praoperiod för åk 9 sker vårterminen 2021.

Svenska nationella myndigheter följer noga händelseutvecklingen vad gäller covid-19 i Sverige och har beredskap att fatta nödvändiga beslut. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att följa myndigheternas beslut och har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro.

Undervisningen på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen sker delvis på distans. Undantaget är gymnasiesärskolan som fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska barn och elever ska vistas i förskolan och grundskolan. Förskola, fritidshem för elever 6–12 år, grundsärskola och gymnasiesärskola är samhällsviktiga verksamheter som vid stängning får stora konsekvenser för föräldrar som arbetar inom flera andra företag och organisationen, inte minst äldreomsorgen och sjukvården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19.

(Uppdaterad 2020-04-03)

Samtliga skolhuvudmän, kommunen och fristående aktörer, följer myndigheters rekommendationer och arbetar för beredskap att hantera om många medarbetare skulle tvingas vara borta från arbete. Eftersom förskolan är en samhällsviktig funktion för vårdnadshavare som arbetar inom till exempel äldreomsorg och sjukvård är förskolan i nuläget högt prioriterad att fortsätta vara öppen.

Umeå kommun har inte fattat några beslut om utbetalning i rådande läge utan följer löpande SKR och Skolverkets analyserar av hur beslut om förordningsändringar påverkar huvudmännen. Informationen uppdateras löpande.

Kommunens ansvar för förskola/skola vid epidemi/pandemi (www.skr.se)

Kultur och fritid

Ja, när biblioteket är öppet går det bra att låna böcker och ta del av övrigt utbud som vanligt. Bibliotekens öppettider kan förändras på grund av rådande situation. Läs om eventuell ändring av öppettider på respektive biblioteks webbplats via Alla bibliotek på minabibliotek.se.

Ja, i nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar. Umeå kommuns bad har tills vidare öppet enligt ordinarie öppettider. Hemgårdens bad och gym har stängt, eftersom det delar lokal med ett vård- och omsorgsboende.

Läs om åtgärder i simhallar och vad du som besökare kan göra

Ja, idrott och träningsaktiviteter i grupp kan fortsätta, enligt Folkhälsomyndigheten. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för smittspridning. Träning utomhus är att föredra.

Träna gärna, men gör det säkert (www.folkhalsomyndigheten.se)

Ja, men aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. En rekommendation är att inte använda omklädningsrum på anläggningen utan istället byta om och duscha hemma.

Rekommendationer för idrotts- och träningsanläggningar
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Verktyg för att bedöma risker med evenemang och sammankomster för färre än 50 personer (www.folkhalsomyndigheten.se)

Du som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens Föreningsbyrå har möjlighet att avboka dessa med kort varsel utan kostnad förutsatt att anledningen är att ni har bekräftade fall av covid-19. Kontakta Föreningsbyråns lokalbokning fritid.bokning@umea.se.

Här är information om vad som gäller för föreningar som har behövt ställa in eller förändra aktiviteter, arrangemang, investeringar och annat:

Läs om föreningsstöd med anledning av coronavirus

Näringsliv och arbete

Nej. Umeå kommun kommer att hantera situationen som övriga fastighetsägare, det vill säga ha en individuell dialog med hyresgäster. Det finns inget generellt beslut om att sänka hyrorna, eftersom det skulle innebära snedvriden konkurrens och riktat företagsstöd.

Ja, viss tillsyn kommer att utföras, eftersom det är en viktig del i tillsynsuppdraget, men nya prioriteringar sker med anledning av coronaviruset och dess konsekvenser. Frågan hanteras lite olika beroende på vilken enhet som berörs.

Umeå kommun för en dialog för att underlätta för företag och där det är möjligt ser vi över tidsfrister för till exempel betalningstid för kommunala tillstånds- och tillsynsavgifter. Kontakta respektive avdelning för att veta vad som gäller i ditt ärende.

Ja, Umeås uteserveringar får öppna tidigare. Säsongen för uteserveringar startar normalt 1 maj varje vår, men i år frångår Umeå kommun den regeln och tillåter öppning från 23 mars.

Nej, restauranger behöver inte betala markhyra för uteservering på allmän plats i Umeå mellan 1 maj och 30 september 2020. Det gäller även restaurangbåtarna. Kommunfullmäktige beslutade om det 25 maj.

Omsorg och hjälp

Ja, det finns stöd att få:

 • Du som är äldre/tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Bor du på landsbygden och är äldre/tillhör en riskgrupp kan du få matvaror hemkörda av din lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symtom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök – var säker på att du inte har några förkylningssymtom. Var noga med handhygienen.

Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att lämna varor vid dörren.

Vi vet att anhöriga kan känna en större oro i dessa tider. Umeå kommun erbjuder anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd hittar du på www.umea.se/anhorig

www.dataprata.se hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur du kopplar upp dig för videosamtal med olika tjänster.

Vi följer Vårdhygien Region Västerbottens rutiner vid misstänkt och bekräftad smitta. 

Det är också Region Västerbotten som avgör när testning ska genomföras och när en person behöver sjukhusvård. 

Vid symtom hos brukare följs rutiner rekommenderade av Vårdhygien, Region Västerbotten. En av kommunens sjuksköterskor kontaktas direkt för bedömning.

Om medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen.

Om du känner att du kan hjälpa till och jobba inom omsorgen om behovet uppstår så är du välkommen att höra av dig.

Mer information om att hjälpa till vid personalbrist

I nuläget har vi den personal som behövs. Men läget kan förändras och då har vi handlingsplaner med olika åtgärder för att hantera den situationen. Ett sätt att förbereda oss inför ett stort antal sjuka medarbetare är att vi vill att alla som kan tänka sig att hjälpa till och jobba inom vård och omsorg de närmaste månaderna meddelar det genom att skicka in en ansökan.

Mer information om att hjälpa till vid personalbrist

Som läget ser ut nu (7 juli) har kommunen ingen möjlighet att införa besöksförbud på boenden enligt LSS. Om det skulle finnas en person med konstaterad covid-19 på boendet avråder vi starkt från att besöka personer på boendet.

Vård- och omsorgsboende

Sedan onsdag 1 april gäller besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Från och med 1 oktober hävs besöksförbudet och det blir återigen möjligt att göra besök på vård- och omsorgsboenden.

Det viktiga är att du följer boendets rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma om du har symtom, även milda.
 • Tvätta händern före och efter besöket.
 • Håll avstånd till alla boende och medarbetare under hela besöket.
 • Boka helst besöket i förväg så att vi kan säkra att det inte uppstår trängsel på boendet.
 • Använd munskydd under besöket. Ta med eget munskydd, går att köpa på exempelvis apoteket.

Prata med enhetschef på det aktuella boendet för att få mer information.

Aktiviteter sker, men enbart inne på respektive enhet. Vilka aktiviteter som erbjuds skiljer sig mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pussel, spel, baka och promenad utomhus.

Antalet konstaterat smittade inom socialtjänstens verksamheter publiceras. Läs mer om aktuellt läge inom socialtjänsten.

Ja, om det finns bekräftad smitta på den enhet där din närstående bor och hen inte har förmåga att själv förstå informationen om att smitta finns på enheten. På grund av sekretess informerar vi aldrig om vilken person som är smittad.

Om en person som bor på ett av kommunens boenden bekräftas smittad av covid-19 sker smittspårning. Det innebär att personer som har vistats i närheten av den smittade kontaktas.

På ett boende bor vanligtvis cirka 30–90 personer och det gör att inte alla på ett boende berörs när en person bekräftas smittad.

När en boende bekräftas smittad begränsas personalens rörlighet i lokalerna så att personal inte rör sig mellan olika avdelningar, allt för att minska risken för smittspridning.

Vi kommunicerar aldrig vad en person som har bott på ett vård- och omsorgsboende har avlidit av. Det gäller också när personer avlider på grund av komplikationer av covid-19. Region Västerbotten rapporterar i sin kommunikation det aktuella smittläget i länet och även eventuellt antal avlidna, både på sjukhus och i vård- och omsorgsboende.

Det finns inga särskilda regler för det här i verksamheten. Umeå kommun kan inte hindra en medarbetare från att göra en resa på fritiden.

Men, det finns riktlinjer för tjänsteresor, här är ett utdrag:
Som medarbetare i Umeå kommun ska du inte resa utomlands i tjänsten överhuvudtaget och för övriga tjänsteresor gäller starka restriktioner. Rådgör med din chef om det är aktuellt med tjänsteresor. Orsaken till de skarpare restriktionerna är att förebygga risken för smittspridning och även för att Umeå kommun behöver medarbetare och chefer på plats.

Hemtjänst

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men, om din anhörig på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar:

 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp på landsbygden kan få matvaror hemkörda av sin lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du har varit symtomfri i två dagar. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 Vårdguiden. Vid svåra symtom ring 112.

Följ vanliga hygienråd som att tvätta händerna noga och hosta och nysa i armvecket.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och vid behov använder vi skyddsutrustning.

Personal med förkylningssymtom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Utredning äldre på 090-16 60 10 på telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 08.45–10.00.

Alla hemtjänsttagare får ett informationsblad om hur hemtjänsten arbetar för att minska risken för smitta.

Det finns också information på kommunens webbplats: www.umea.se/coronavirus

Det går även att ringa mottagningsenheten på 090-16 10 02 eller direkt till hemtjänsten.

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Ja, hemtjänsten använder skyddsutrustning om en brukare har symtom som gör att man misstänker covid-19 eller om en brukare har bekräftad covid-19. Umeå kommun följer rutiner som Vårdhygien, Region Västerbotten tar fram. Inom hemtjänsten finns ett covid-team som vårdar misstänkt smittade och smittade, allt för att minska risken för smittspridning.

Trafik och infrastruktur

Res bara kollektivt om du måste, gör plats för dem som måste resa.
Undvik att resa i rusningstrafik.

Läs mer på www.tabussen.nu eller www.facebook.com/ultraservice.

Ja, entreprenörer som utför färdtjänst har rutiner för att du som har färdtjänst ska kunna resa på ett bra och tryggt sätt. Men, känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd.

Ekonomi

Om du behöver ekonomisk rådgivning, kontakta budget- och skuldrådgivningen vid Umeå kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och omfattas av sekretess.

Konsumentrådgivningen har sammanställt information om olika slags ärenden, till exempel avbokade resor och hotell, inställda evenemang, konkurser med mera.

På Konsumentverkets webbplats "Hålla konsument!" finns mer information:
Coronavirus – dina rättigheter som konsument

Du är välkommen att kontakta Budget-och skuldrådgivningen vid Umeå kommun som ger dig tips och råd för stabilare ekonomi: www.umea.se/budgetrad

Du behöver inte ha skulder för att kontakta rådgivningen. Du kanske bara känner dig bekymrad eller har några obetalda räkningar.

Kronofogden har också frågor och svar om coronavirus.

Mer information

Har du en allmän fråga om coronavirus som gäller Umeå kommun?

 • Kolla först om frågan redan är besvarad här på sidan.
 • Har din fråga inte med Umeå kommun att göra? Sök svar hos berörd myndighet.
 • Gäller din fråga ett särskilt ärende eller en viss person, kontakta berörd verksamhet.
 • Är du medarbetare i Umeå kommun och gäller frågan ditt arbete? Fråga din chef.
 • Skicka in din fråga via formuläret.
 • Frågor som uppfyller villkoren och kan besvaras får svar här så snart som möjligt.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus