Startsida Umeå kommun

Hemsjukvård

Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem.

När du beviljats hemsjukvård kommer kommunens distriktssköterska att kontakta dig för hembesök för att i samråd planera för de insatser som ska ske i ditt hem. Du får då en fast vårdkontakt inom hemsjukvården.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Kontakta din nuvarande läkare eller sjuksköterska och be om en första bedömning.

Kostnad

Från och med 1 maj 2018 tar Umeå kommun ut en avgift för hembesök av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård i hemmet. Det innebär alla hembesök av legitimerad personal, som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, inklusive oplanerade/ brådskande hembesök jourtid. Avgiften för hembesök är 200 kronor.

Vart vänder jag mig?

Om du inte redan har hemsjukvård, kontakta din hälsocentral.

Kontakt

Hemsjukvården når du via kommunens växel:
090-16 10 00

Sidan har granskats 2019-04-01

Sidans kortadress: www.umea.se/hemsjukvard