Startsida Umeå kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Kontakt

Ann-Gerd Töyrä 
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
090-16 20 84
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Per Åkerström
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
090-16 25 91
070-279 04 38
per.akerstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.