Startsida Umeå kommun

Rehabilitering i ditt hem

Kommunen ansvarar för den rehabilitering och habilitering som utförs i ditt hem. Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter för mer information.

Avgifter för hembesök och hjälpmedel

Sedan 1 maj 2018 tar Umeå kommun en avgift för hembesök av legitimerad personal, som sjukgymnast och fysioterapeut, inom hälso- och sjukvård i hemmet. Även avgifterna för hjälpmedel som förskrivs har förändrats. Detta efter beslut i Umeå kommunfullmäktige 2017.

Informationsblad om avgifter för hembesök (pdf)

Informationsblad om avgifter för hjälpmedel (pdf)

Kontakt

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
8:15–11:00, 13:15-14:30
090-16 52 50