Startsida Umeå kommun

Beställning för hemtjänstpersonal

Information vid start av ny kund

Utföraren har huvudansvaret för att korrekta uppgifter lämnas till Måltidsservice. Uppstart av ny kund kan inte göras om efterfrågade uppgifter saknas. Är någon av uppgifterna felaktiga får kunden ingen matleverans och ansvaret för att kunden har mat kvarstår hos utföraren (exempelvis inhandlas i närbutik) tills utföraren lämnat korrekta uppgifter till Måltidsservice.

Ändringar för befintlig kund

Ändringar kan endast göras för kunder som redan har ett abonnemang hos Måltidsservice. Ledtiden för önskade ändringar startar när beställningen är skickad och du har fått svarsbekräftelse i din mejl från Måltidsservice.

Stopptider vid avbokning skiljer sig åt beroende på vilken leverantör av måltider som kunden har

För måltider under 65 år – Leverantör Sodexo:

  • 12:00 torsdag för leverans följande torsdag
  • 12:00 måndag för leverans följande måndag


För måltider över 65 år – Leverantör Måltidsservice:

  • 12:00 torsdag för leverans följande måndag
  • 12:00 tisdag för leverans följande torsdag

Förbättrings- förändringsarbete

Det pågår ett förbättrings- och förändringsarbete för att förenkla beställningsprocessen samt att säkerställa att den sker på ett tryggt och säkert sätt.

I nuläget går det inte att säga när det kan vara klart men förhoppningen är att det ska gå att genomföra så skyndsamt som möjligt.

Inför att förändringarna genomförs kommer chefer för verksamheterna meddelas samt informationen uppdateras på hemsidan.

Kontakt

Tegelslagarens kök
Tegelbruksvägen 7
907 42 Umeå
portionsmat@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus