Startsida Umeå kommun

Beställningsportal för hemtjänstpersonal

Information vid start av ny kund

Utföraren har huvudansvaret för att korrekta uppgifter lämnas till Måltidsservice. Uppstart av ny kund kan inte göras om efterfrågade uppgifter saknas. Är någon av uppgifterna felaktiga får kunden ingen matleverans och ansvaret för att kunden har mat kvarstår hos utföraren (exempelvis inhandlas i närbutik) tills utföraren lämnat korrekta uppgifter till Måltidsservice.

Ändringar för befintlig kund

Ändringar kan endast göras för kunder som redan har ett abonnemang hos Måltidsservice.

Ledtiden för önskade ändringar startar när beställningen är skickad och du har fått svarsbekräftelse i din mejl från Måltidsservice.