Startsida Umeå kommun

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få stöd från hemtjänsten. Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen.

Målet med hemtjänsten är att stärka dina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Du som beviljas hemtjänst har fortfarande ansvar för dig själv och din situation.

Kontakt för mer information

Kontakta mottagningsenheten för information om hemtjänst. Om du önskar mer omfattande information eller vill ha hjälp med att ansöka om hemtjänst kan en biståndshandläggare kontakta dig.

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Ansökan

Du kan ansöka muntligen vid samtal med biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt via webbformulär eller via mejl.

Ansök om funktionshinderomsorg.

Ansök om äldreomsorg (för dig som är 65 år eller äldre).

Mer information

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin? Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.

Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivare

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-08

Sidans kortadress: www.umea.se/hemtjanst