Startsida Umeå kommun

Välj utförare av hemtjänst

Du som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja utförare. När du valt utförare startar insatserna.

Presentation av samtliga utförare (pdf, 1,2 MB)

Om hemtjänst på finska (pdf)

Denna folder delas ut av biståndshandläggaren när du ska göra ditt val av utförare. Biståndshandläggaren hjälper dig med de praktiska detaljerna kring ditt val men får inte göra valet åt dig. Om du inte vill eller kan välja tilldelas du en slumpvis utvald utförare från aktuell lista. 

Kvalitetskrav

Alla utförare följer samma avtal och kvalitetskrav. Tillsammans med lagar och andra regelverk reglerar avtalet hur verksamheten ska bedrivas.

För att säkra att hemtjänstutförarna bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år samt även en brukarundersökning.

Du kan byta utförare

Om du vill byta utförare kontaktar du en biståndshandläggare minst 14 dagar i förväg.

Om du inte är nöjd

Läs på utförarnas respektive sidor hur de hanterar klagomål och synpunkter.

Din kommunala hemtjänst utför alla insatser på natten

Hemtjänst utförs dygnet runt. Mellan klockan 22.00–06.00 utförs hemtjänsten av kommunens nattpatrull, oavsett vilken utförare du valt.

Anhörig kan utföra insatserna

Dina beviljade insatser kan i vissa fall utföras av en anhörig/närstående.

Läs mer om arvoderad anhörigvård.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-17

Sidans kortadress: www.umea.se/hemtjanstutforare