Startsida Umeå kommun

Aya personalkooperativ 

Aya vänder sig till personer med psykiskt funktionshinder som är 18 år eller äldre, som behöver stöd i sin vardag. Aya har bedrivit verksamhet i Umeå sedan 2001. Vi är en liten personalgrupp som strävar efter kontinuitet och få inblandade kontakter för brukaren.

Personal och kompetens

Bland våra anställda finns en socionom, en arbetsterapeut, en sociolog och flera pedagoger.

Vi har personal med stor erfarenhet inom verksamhetsområdet och arbetar fortlöpande med att höja kompetensen. Under 2015 och 2016 gick personalgruppen en 7-dagarsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. En stor del av personalen har funnits på Aya sedan 2007 och två sedan starten 2001.

Kvalitetsarbete

Verksamheten genomsyras av dialog och individuell planering. Individuella genomförandeplaner upprättas med kontinuerliga uppföljningar. Vi eftersträvar att ha så liten personalomsättning som möjligt.

Ditt självbestämmande och din delaktighet respekteras genom regelbunden dialog i din vardag. Du får möta personal som har god kunskap i sitt yrke och har relevant inskolning. Du får veta vilken personal det är som kommer hem till dig. Du får i möjligaste mån bestämma hur många olika personal som hjälper dig.

Behöver du följe till exempelvis vårdcentral försöker vi lägga om schemat så du får sällskap.

Överskjutande vinst

Återgår till verksamheten

Synpunkter och klagomål

Vänd dig till någon av verksamhetsledarna alternativt till någon i personalgruppen som du har förtroende för. Du ska få återkoppling på ditt klagomål så snart som möjligt och allra senast inom 14 dagar. Du kan också mejla till pkayaumea@gmail.com.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Aya personalkooperativ 
Lövstigen 59
903 32 Umeå

Britt Ingen Nilsson
verksamhetsledare
090-12 94 56
pkayaumea@gmail.com

www.pkaya.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus