Startsida Umeå kommun

Bäckbacka Röbäck AB

Bäckbacka Röbäck är ett privat företag som sedan 1994 utför service och omsorgsinsatser i stadsdelarna Teg, Röbäck samt byarna söder om Umeälven.

Vi arbetar enligt fyra bärande principer:

  • Närhet
  • Respekt
  • Ömsesidighet
  • Icke moraliserande.


Kontinuitet, trygghet och ett trevligt bemötande från vår personal är viktiga inslag. Den hjälp som du behöver anpassas utifrån dina behov och önskemål.

Personal och kompetens

Verksamhetschefen är sjuksköterska med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Insatserna som utförs hemma hos dig utförs av personal med rätt kompetens, erfarenhet och vilja att göra det yttersta i sitt arbete. De allra flesta i arbetsgruppen är utbildade undersköterskor.

Kvalitetsarbete

Bäckbacka har 23 års erfarenhet av trygg och god äldreomsorg samt hemtjänst. Tillsammans med din fadder görs en individuell genomförandeplan om hur och när du önskar att dina insatser ska utföras. Planen revideras en gång/år eller oftare vid förändrat hjälp behov. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitén och stärka säkerheten. Detta görs genom ett systematiskt kvalitetsarbete där vi strukturerat synar och söker efter bättre lösningar.

Överskjutande vinst

All eventuell överskjutande vinst återinvesteras i verksamheten och den kan bidra till ökade möjligheter för kompetensutveckling för personalen samt sociala och kulturella aktiviteter för brukare och personal.

Klagomål / Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss.

Kontakta verksamhetschef Peter Moberg, 090-223 00, peter.moberg@backbacka.se, eller Anki Westermark personalplanerare 090-343 53 00.

Fakta

Områden:

Syd/Öst

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Peter Moberg
verksamhetschef
Grundläggarvägten 9
904 40 Röbäck
090-223 00
070-308 26 64
peter.moberg@backbacka.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus