Startsida Umeå kommun

Björkstadens Omsorg

Vi på Björkstadens Omsorg arbetar och verkar utifrån hur vi själva önskar bli bemötta och omhändertagna. För oss är hemtjänst inte bara praktiska sysslor utan även socialt och fysiskt välmående. Vår hemtjänst är också ett tryggt skyddsnät när Du har behov av stöd och omsorg.

Områden och tider 

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Holmsund-Obbola. 06.00–22.00 alla dagar. Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Personal och kompetens

Hos oss arbetar kompetenta undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet av sjukvård och hemtjänst. Vår verksamhetsansvarige är utbildad socionom och undersköterska med lång erfarenhet inom vård och omsorg.

Kvalitetsarbete 

Vårt mål är att kunna erbjuda våra kunder en omvårdnad av högsta kvalitet. Som kund hos Björkstadens Omsorg har Du alltid inflytande över utformningen av din hemtjänst. Du är med och planerar vilka dagar och tider som passar för dig. Vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt. Vi har kontinuerlig uppföljning för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete.

Överskjutande vinst 

All eventuell vinst återinvesteras i vår verksamhet och personal.

Synpunkter

Du är alltid välkommen att kontakta verksamhetsansvarig med synpunkter och önskemål.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Holmsund/Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Björkstadens Omsorg
Norra Obbolavägen 77D
904 22 Umeå

Verksamhetschef/VD:
Linda Jonsson
070-358 08 80
info@bjorkstadensomsorg.se www.bjorkstadensomsorg.se