Startsida Umeå kommun

Blomstra

Vår målsättning är att tillgodose den enskilde kundens behov genom ett helhetsperspektiv som utgår från kundens intressen och livsmiljö. Detta förutsätter att vi kan tillgodose breda tillgänglighetsbehov – vilket vi uppnår genom att anknyta till professionella medarbetare och klok användning av våra resurser för att möjliggöra en god livskvalitet.

Personal och kompetens

Vår ledstjärna är att nöjd och glad personal ger god omsorg. Genom förtroendefullt samarbete med personal och kunder kan en god verksamhet tryggas. Vi anställer medarbetare med breda kompetenser och erbjuder möjlighet för dessa att lära sig nya färdigheter inom vår verksamhet. Vår personal ska anpassa sig efter kundens individuella förutsättningar och behov. Vi erbjuder hemtjänst på svenska, engelska, kurdiska och persiska.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi alltid strävar efter att förbättra våra insatser för att du som kund skall vara nöjd och att dina rättigheter respekteras.

  • Tillsammans med kunden definierar vi målsättningar och förväntningar.
  • Alla medarbetare är skyldiga att dokumentera brister och fel i verksamheten.
  • Genom hembesök och analys av avvikelserapporter sker en kontinuerlig uppföljning.
  • Vi strävar efter att återkoppla vårt kvalitetsarbete genom dialog med kunden.

Huvudansvaret för kvalitetsarbetet vilar hos verksamhetsansvarig.

Överskjutande vinst

Vår vision som rörelse är att tillgodose mänskliga behov, och för att kunna göra det måste vi se till att vi som företag hanterar våra resurser med ansvar och omsorg. Detta innebär att eventuell vinst kommer att delas ut med hänsyn till kvaliteten på verksamhet och återinvesteringar för framtida behov inom verksamheten.

Tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

Alla medarbetare är skyldiga att motta synpunkter och klagomål och har ansvar att dokumentera och vidarebefordra till verksamhetsansvarig.

Kunden kan vända sig direkt till kundansvarig och verksamhetsansvarig mellan 08.00 och 17.00 och jourtelefon 06.00–22.00 under hela veckan. Det är även möjligt att mejla synpunkter och klagomål till kundansvarig eller verksamhetsansvarig.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Blomstra
Kungsvägen 101
903 31 Umeå


www.blomstra.nu

 

Mireille Holm
verksamhetsansvarig
090-201 03 12
mireille@blomstra.nu

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus