Startsida Umeå kommun

Civil Care

Vi vill underlätta vardagen för dig, med stöd och hjälp i ditt hem. Våra ledord är respekt för var och ens integritet och självbestämmande, samt värdighet, varsamhet, vänlighet och trygghet. Vi är och förblir ett litet företag, som satsar på kvalitet och att kontakten mellan sig som brukare och vårt företag, är snabb, enkel och förtroendefull. Vi erbjuder även service utifrån språk och kultur. Vi har också kompetens vid psykisk ohälsa.

Personal och kompetens

Vår verksamhetsansvarige har drygt 20 års erfarenhet som sjuksköterska (även inom psykiatrin) Vår övriga personal har grundutbildning som undersköterska eller vårdbiträde och vi ger dem kontinuerlig vidareutbildning. De som arbetar hos dig ska vara omsorgsfulla och pålitliga och helst bosatta i närheten av dig. Vår personal talar svenska och några kan dessutom kurdiska, persiska, arabiska och engelska. Som brukare ska du mötas av en och samma personal som kommer till ditt hem och hjälper dig. Om personal blir sjuk ska det finnas någon som kommer i dennas ställe, men som du då redan har träffat. Vi erbjuder hemtjänst på finska.

Kvalitetsarbete

Vårt arbete utgår från kommunens krav på kvalitetsarbete med kontinuerlig uppföljning av det som fungerar både bra och mindre bra. Vi vill hjälpa dig att leva ett självständigt liv, där vår medverkan ska präglas av en positiv livssyn och alla människors lika värde. Lyhördhet för dig och dina närståendes önskemål är viktigt för oss. Genom de synpunkter vi får från dig, kan vi genomföra förändringar som leder till en positiv utveckling.

Fortlöpande samtal sker personalen emellan men också med dig som brukare, om bemötande, förhållningssätt och människosyn. Du ska kunna lita på att insatsen hos dig är den som vi kommit överens om och överensstämmer med den genomförandeplan som bygger på kommunens beslut om insats.

Överskjutande vinst

Om vårt företag går med vinst kommer vi omedelbart att återinvestera det i företaget för att förstärka kvalitet och säkerställa att vår hemtjänstservice kommer våra brukare till del.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

För oss är det viktigt att få höra dina synpunkter om vårt företag och vårt jobb, både för att du ska kunna få den service och det bemötande du vill ha, och för att vi och vårt arbete ska kunna utvecklas på bästa sätt. Ring eller skriv till oss, så fort du känner att du vill lämna synpunkter på oss och vårt arbete, se kontaktuppgifterna till höger på sidan.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Sävar, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Civil Care
Sandbackavägen 1
903 46 Umeå
090-77 77 33
info@civilcare.se

Daniel Sund
verksamhetschef
072-728 95 64
daniel.sundh@civilcare.se

www.civilcare.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus