Startsida Umeå kommun

Din kommunala hemtjänst

Din kommunala hemtjänst är Umeå kommuns egna utförare av hemtjänst. Vi har lång erfarenhet och är idag den största utföraren. Vårt motto är:

"Till dig, för dig - omsorg och service genom erfarenhet och trygghet!"

Vårt mål är att du ska kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. För oss är det viktigt att du är delaktig och har inflytande över hur din hemtjänst utförs.

Personal och kompetens

De flesta medarbetare är utbildade undersköterskor. Dessutom har vi kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare vilket gör att vi har spetskompetens inom bland annat demens och kost/nutrition. För att ge en trygg och säker vård har vi också ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vill du få din hemtjänst uförd av personer som talar finska? Be att få hemtjänsten utförd av den finskspråkiga hemtjänstgruppen.

Kvalitetsarbete

Umeå kommun har tillsammans med medborgare tagit fram kvalitetsdeklarationer som är löften om vad du kan förvänta dig utöver dina rättigheter. Läs mer om kommunens kvalitetsarbete.

Värdegrund

Vi arbetar utifrån den kommungemensamma värdegrunden. Det innebär att:

  • vi har medborgarfokus och skapar värde för dem vi finns till för.
  • vi månar om öppenhet genom att vara tillgängliga, tydliga och lyssna med omtanke.
  • vi visar tillit genom att ha förtroende för varandra och för vår förmåga att möta utmaningar.
  • vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

Överskjutande vinst

Kommunal hemtjänst är inte vinstdrivande.

Erbjuds tilläggstjänster

Nej.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss! Om du inte är nöjd med den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med det sätt den utförs på vill vi gärna veta det.

Lämna klagomål och synpunkter.

Fakta

Område:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Tavelsjö, Sävar, Norra Sävar, Holmön, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

Dygnet runt, alla dagar

Kontakt

Annette Johnsson
verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun
090-16 20 09
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus