Startsida Umeå kommun

Din kommunala hemtjänst

Din kommunala hemtjänst är störst ur flera perspektiv. Vi tar inte bara hand om majoriteten av våra kommuninvånare som har behov av våra dagliga tjänster, vi är också verksamma i hela Umeå kommun, dygnet runt. Något vi kan vara eftersom vi har störst personalstyrka av alla utförare.

Vi ställer höga krav på den kontinuerliga kompetensutvecklingen, vilket gör att vi bland annat har spetskompetens inom demenssjukdomar och kosthållning.

Utöver vår egen breda uppsättning av kompetenta vårdbiträden och undersköterskor har vi också bra samarbete med Frivilligcentralen samt Hälso- och sjukvård i hemmet. Dessa samarbeten innebär nära dialog med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vi hjälper till dygnet runt, året runt

Förutom att erbjuda tillsyn, personlig omvårdnad, städ- och tvättjänst, inköp av livsmedel sätter vi också ett stort värde i att vara en social och trygg punkt. Det sociala umgänget är en minst lika viktig nyckel till ökad livskvalitet som de praktiska tjänster vi utför och därför av hög prioritet för Din kommunala hemtjänst.

Som ett led i denna värdering ser vi även till att inkludera finsktalande kommuninvånare genom att tillhandahålla finskspråkig personal.

Arbetslag

Enhetschef

Mobil
Öbacka/Ålidhem

Amanda Sahlman

070-279 22 32

Mariehem/

Sandahöjd

Andreas Lindberg

070-369 61 66

Ersboda

Carola Tallebro

070-233 67 82

Grubbe /

Västerslätt

Per-Erik Jonsson

070-233 62 23

Västra Centrum/

Hemgården

Pia Nygren

070-630 45 88

Parkgatan/

centrum

Anna-Karin Lundholm

070-663 04 49

Berghem/

Haga Norra

Åsa Nilsson

070-630 45 88

Teg/östra byar

Annika Lindberg

070-640 07 36

Umedalen/

västra byar

Pia Nygren

070-696 02 81

Tavelsjö

Susann Sparby

070-669 25 59

Nattpatrull/larm

Susann Götesson

070-372 13 30

Nattpatrull

Ann Wållberg

070-699 02 64

Sävar

Gisela Lindmark/Eriksson

070-648 85 84

Holmsund

Jonathan Otterhall

070-330 15 69

Hörnefors

Alice Hofvander

070-650 10 97

Kontakt

Annette Johnsson
verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun
090-16 20 09
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-03

Sidans kortadress: www.umea.se/dinkommunalahemtjanst