Startsida Umeå kommun

Din och Min Omsorg

Din och Min Omsorg, för dig som vill ha kontinuitet och kvalitet i din omsorg!

Din & Min Omsorg är ett litet företag som ägs och drivs av Anna Karin Sandow och Linda Holmlund. Vi har under lång tid arbetat i ledande positioner inom vård och omsorg. Din & Min Omsorg kännetecknas av korta kommunikationsvägar, genuint engagemang och närhet till personal. Vi tror att det är viktigt att de ansvariga på företaget även arbetar ute bland våra kunder. Vårt mål med verksamheten är att den ska vara enkel och personlig oavsett storlek.

Din och Min Omsorg erbjuder

  • kontinuitet – du känner den personal som kommer hem till dig
  • respekt – vi ska alltid lyssna på dig och respektera dig
  • humor – glädje och skratt tillsammans med dig.

Personal och kompetens

Vår personal består av undersköterskor eller vårdbiträden.  I företagsledningen finns en legitimerad sjuksköterska som bl.a. ger råd och utbildar vår personal. All vår personal har genomgått ett gediget inskolningsprogram som säkerställer en hög kvalitetsnivå och trygghet för dig som kund. I programmet ingår även att kunskapsutvecklingen kontinuerligt följs upp. Vid speciella kundbehov kommer alltid särskild utbildning att erhållas.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en naturlig del av alla händelser i vår verksamhet, för samtliga medarbetare.

Hos oss behandlas alla med omtanke, vänlighet och respekt. Vi vill att kunden ska känna inflytande över våra insatser genom att individuella önskemål tas med i det dagliga arbetet.

Överskjutande vinst

Eventuell vinst kommer att återinvesteras i verksamheten, främst genom fortbildning av personalen.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

Våra kunder ska alltid veta var de ska vända sig om det uppstår funderingar eller om de vill framföra klagomål. Ring Anna Karin Sandow, 070-560 97 55, eller din kontaktperson.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Tavelsjö, Sävar, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Din och Min Omsorg
Kaptensgatan 6A
903 36 Umeå
090-12 54 52

info@dinochmin.se

www.dinochmin.se

Linda Holmlund
linda@dinochmin.se

Anna Karin Sandow
ak@dinochmin.se

Logotyp

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus