Startsida Umeå kommun

Empir Omsorg och Assistans AB

Ditt välmående är vårt ansvar. Starka ledord, men något som vi vet att vi kan leva upp till. Vi erbjuder dig hemtjänst i Umeå, där vi som företag genomför och fullbordar det ni behöver med högsta kvalité tack vare högutbildat personal med rätt kompetens. Vår verksamhet respekterar, välkomnar och omfamnar alla individer, oavsett etnicitet, språk, kön och religion. Detta är väldigt viktigt så att du känner dig välkommen till att ta emot Empir Omsorg och Assistans AB:s tjänster.

Personal och kompetens

Vår verksamhetsansvarig besitter läkarexamen och har även 25 års erfarenhet inom vård. Dessutom innefattar vår personals språkkunskaper några av de mest talade språken bland Sveriges minoriteter: svenska, arabiska, ryska och engelska. Vår personals grundutbildning är undersköterskeexamen med erfarenhet inom äldreomsorg och personlig assistans.

En hjärtefråga för oss är att uppfylla brukarnas krav och behov och en av dess punkter är att Du alltid ska bemötas av samma personal för att skapa och bevara tillit och trygghet.

Kvalitetsarbete

Då ditt välmående är vårt ansvar är vi lyhörda för dina önskningar och följer brukarens planering för att stärka din förmåga att leva ett gott och självständigt liv – allt för att du ska vara nöjd.

Varje månad kommer kvalitetsundersökningar att utföras med syfte att säkerställa och stärka kvaliteten av de tjänster som utförs hos dig och tillmötesgå eventuella funderingar och önskemål som önskas lägga fram. Eftersom vår verksamhetschef alltid är nåbar via telefon kommer de önskemål som inte kom fram vid kvalitetsundersökningen att kunna presenteras direkt för fortsätt utveckling.

Vår verksamhet satsar på utförandet av tjänster med hög kvalitet, och både uppfyller och värderar högt de krav som kommunen ställer kring sekretess, tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet.

Tilläggstjänster

Ja

Synpunkter

Vi tar gärna emot era synpunkter, önskemål och ev. klagomål om hur vi kan förbättra vår service och utvecklas på bästa sätt. Alla synpunkter kommer att behandlas av verksamhetschefen med största omsorg. Hör gärna av er via mejl eller telefon, tveka aldrig att kontakta oss!

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Sävar, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Empir Omsorg och Assistans AB
Storgatan 93
903 33 Umeå

Morouj Saleh
vd
076-055 50 88
info@empir.nu

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus