Startsida Umeå kommun

Evita Care

Evita Care hälsar välkommen till en hemtjänst nära dig. EVITA betyder levande och det genomsyrar hela vår verksamhet. Utifrån dina önskemål och förutsättningar erbjuder vi hjälp på kundnära vis. Du lär känna ett positivt och engagerat team som är litet till antal. På så vis kommer du känna dig som hemma med oss. Tjänsterna är av hög kvalitet och personalen har bred kompetens.

Personal och kompetens

Viktigast för dig som kund är engagerad, flexibel och positiv personal du kan lita på. Vi är undersköterskor och vårdbiträden med god erfarenhet.

Kvalitetsarbete

Vi prioriterar bekant personal så du alltid känner dig trygg med oss. Bra information ges vid första mötet och utformning av genomförandeplan som är ett verktyg för oss ooch en garanti för dig. Ett glatt företag ger nöjda kunder och förutom socialstyrelsens trivselenkät har vi en egen där du får vara med och påverka utformningen av vårt företag, vi är alltid öppna för kreativt tänkande och därför utvecklas vi. Alla anställda får en väl utformad inskolning så du alltid kommer känna dig trygg med det arbete vi utför i ditt hem.

Överskjutande vinst

Vid eventuell vinst satsar vi på fortsatt god kvalitet genom löpande kompetenshöjande arbete för personal, erbjuder sociala evenemang till dig som kund samt ger regelbundna bidrag till Alzheimers fonden.

Erbjuds tilläggstjänster

Nej

Synpunkter och klagomål

Vi välkomnar alla synpunkter och önskemål. Information ges på välkomstsamtal och man kan alltid vända sig till verksamhetschef som blir glad att få höra önskemål av dig som kund.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Evita Care
c/o Stadsliden 3:10
Umeå Företagspark
903 47 Umeå

info@evitacare.se

Mariah Bodén
verksamhetschef
090-349 57 70
mariah.boden@evitacare.se

Evita Care logotyo

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus