Startsida Umeå kommun

Lika Värde omsorg

För att du som kund ska känna trygghet och kontinuitet hos oss är personligt engagemang viktigt. Hos oss ser vi till att en och samma person, som du trivs, kommer överens med och litar på kommer hem till dig.

Vi utför hemtjänst som är anpassad efter dina behov och önskemål. Vår värdegrund är att alla människor har lika värde för självbestämmande och integritet.

Personal och kompetens

Hos oss arbetar engagerade medarbetare som alltid försöker göra det lilla extra för just dig. Arbetet leds av vår verksamhetschef som är legitimerad sjuksköterska och personalen som jobbar ute hos våra kunder är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet.

Kvalitetsarbete

För oss är det viktigt att erbjuda en god kvalitet på våra tjänster. Två gånger per år genomför vi en kvalitetsmätning bland de som använder våra tjänster. Då ser vi hur nöjd eller mindre nöjd du är. Vid det första mötet går vi tillsammans igenom vad du behöver hjälp med och lägger upp en gemensam plan. Det är alltid dina behov och önskemål som ska vara styrande utifrån ditt bistånd.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Överskjutande vinst

All vinst återinvesteras i bolaget för att höja den grundläggande kunskapsnivån och kompetensen i vår verksamhet. Syftet med detta är att ge våra kunder den bästa omsorgen och servicen utifrån dina behov och dina förutsättningar.

Synpunkter och klagomål

Har du åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi tar emot synpunkter och klagomålet via mejl och telefon:

info@lvomsorg.se
073-081 49 87.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Sävar, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Lika Värde Omsorg
Timotejvägen 59
901 31 Umeå
073-081 49 87
079-041 15 85
info@lvomsorg.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus