Startsida Umeå kommun

Lottas Omsorg

Lottas Omsorg är ett lokalt omsorgsföretag i Umeå som vänder sig till dig som vill ha hög kompetens, engagemang och ett professionellt bemötande. Vi vill att kunden ska vara i centrum och utgår alltid från det kunden önskar och vill ha utfört. Hjälpsamhet är ett viktigt ledord och vi bjuder gärna på det lilla extra.

Personal och kompetens

För dig som behöver hjälp i hemmet är personalen de viktigaste personerna. Personalgruppen består av utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Ledningsgruppen har sammanlagt 50 års erfarenhet av hemtjänst.

Erbjuder hemtjänst på finska.

Kvalitetsarbete

För oss handlar kvalitet om vad som är viktigt för dig som kund och att du känner dig helt nöjd med våra insatser. För att säkerställa kvaliteten och ständigt bli bättre följer vi regelbundet upp vad du tycker om det arbete vi utför hos dig. Vårt mål är att kunna erbjuda god omvårdnad så att du ska kunna bo kvar hemma så längde du önskar med en god livskvalitet. I Lottas omsorg arbetar vi med ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete.

Överskjutande vinst

Lottas Omsorgs policy är att en eventuell vinst ska återinvesteras genom verksamhetsutveckling och en ökad kompetensutveckling av personalen.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

Vi välkomnar synpunkter och önskemål. Dessa lämnas till verksamhetschef Åke Wiklund eller VD/samordnare Lotta Lundsten.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst , Syd/Öst, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den
kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Lottas Omsorg
Skogsbrynet 1  
903 43 Umeå

Lotta Lundsten
VD, samordnare
070-601 99 01
mejl

Åke Wiklund
verksamhetschef
070-770 89 12
mejl

Bild på logotypen för Lottas omsorg

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.