Startsida Umeå kommun

Swedsom omsorg

Swedsom Omsorg sätter dina önskemål, din integritet och din livssituation i främsta rummet. Vår verksamhet bygger på omtanke och hjärta där anställda och brukare står i fokus. Vi arbetar miljövänligt och har därför ofta personal som promenerar till besöket hos dig. Vi erbjuder hemtjänst på svenska, finska, samiska, engelska och en rad andra språk.

Personal och kompetens

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom olika former av vård och omsorg som tillsammans skapar en bred kompetens. Du får en kontaktperson som tillsammans med dig utformar dina insatser, och de som besöker dig talar ditt språk. Vi erbjuder hemtjänst på svenska, engelska, finska och en rad andra språk.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vår service. Vi arbetar efter Umeå kommuns kvalitetsmål och mot en patientsäker hemtjänst som kännetecknas av tillgänglighet, delaktighet och integritet. Vårt kvalitetsarbete bygger på god planering, genomförandeplaner och uppföljning. Detta utvecklar verksamheten och stärker säkerheten och tryggheten för dig som kund.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Överskjutande vinst

Överskjutande vinst återinvesteras i företaget genom utbildning och fortbildning av personal och verksamhetsutveckling. En del av överskjutande vinst skänks till ideella organisationer som Missing People.

Synpunkter och klagomål

Verksamhetsansvarig finns till hands för klagomål, synpunkter och önskemål. Varje kund kan även vända sig direkt till sin kontaktperson.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Tavelsjö, Sävar, Norra Sävar, Hörnefors, Holmsund/Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Swedsom omsorg
Björnvägen 15 E
906 40 Umeå

www.swedsomomsorg.se

Asha Farah Ali
verksamhetschef
072-572 47 11
090-820 01 04
caashagolol@hotmail.com

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus