Startsida Umeå kommun

Västerbottens Omsorg AB

Vår omsorg bygger på goda relationer, förtroende, kompetens och din delaktighet. Hos oss är det en självklarhet att det är du som bestämmer när och på vilket sätt du ska få din hjälp. Vårt mål är att du ska trivas med oss. Vi önskar skapa en långsiktig relation med dig.

Personal och kompetens

Vår arbetsgrupp består till största del av undersköterskor. Nya medarbetare får en gedigen introduktion med intern utbildning, samt ett mentorskap med en erfaren kollega. Du får lära känna den som kommer hem till dig.

Vi erbjuder hemtjänst på finska.

Kvalitetsarbete

Som kund hos oss skall du ha inflytande och bestämma över ditt eget liv. Vår verksamhet satsar på utförandet av tjänster med hög kvalité, och uppfyller de krav som kommunen ställer kring sekretess, tystnadsplikt samt anmälnings-skyldighet. Grundförutsättningen för en väl fungerande hemtjänst är bra kommunikation och förståelse. Därför är det en självklarhet att du ska kunna få din hemtjänst utförd av personal som talar ditt modersmål.

Överskjutande vinst

All eventuell vinst återinvesteras i vår verksamhet. Det möjliggör bland annat extra utbildning för våra medarbetare.

Tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss! Skicka dem till:

Per Holmström
verksamhetsansvarig
073-251 19 33
per@gargar.se

eller

Abduqadir Mohamed
070-716 06 49
abdulqadir@gargar.se

Våra kunder kan också alltid vända sig direkt till sin kontaktperson.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst och Syd/Öst samt Holmsund

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Västerbottens Omsorg AB

www.vasterbottensomsorg.se

Per Holmström
073-251 19 33
per@gargar.se